Auto Części Julia

Szanowny Kupujący!

Poniżej przekazujemy Ci najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych i plikach cookies, w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz zakupem towarów w naszym Sklepie.

Informacje poniższe przygotowaliśmy uwzględniając przepisy RODO, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Zbigniew Tomczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. JULIA Zbigniew Tomczyk. Adres: ul. Przejazdowa 4, 67-300 Szprotawa.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na wyżej wskazany adres.

(„Administrator”)
Jeśli będziesz chciał założyć konto w naszym Sklepie lub dokonać u nas zakupu poprosimy Cię o podanie nam Twoich danych osobowych.

W celach, o których mowa poniżej, a które związane są z Twoimi zakupami w naszym Sklepie będziemy potrzebowali Twojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu mailowego oraz danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT, tj. firmy Twojego przedsiębiorstwa oraz numeru NIP.

W niektórych przypadkach będzie konieczne podanie nam przez Ciebie Twojego numeru rachunku bankowego – np. w przypadku dokonania przez Ciebie zwrotu towaru i konieczności odesłania Ci pieniędzy.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w poniżej wymienionych celach:

• Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, w tym egzekwowanie roszczeń wynikających z zawartej umowy,
• Rozpoznanie roszczeń z rękojmi oraz wykonanie obowiązków związanych z rękojmią,
• Rozpoznanie roszczeń z gwarancji i wykonanie obowiązków związanych z gwarancją,
• Zarejestrowanie zwrotu towaru oraz wykonanie obowiązków związanych ze zwrotem towaru,
• Ustalenie, dochodzenie, obrona oraz egzekucja innych roszczeń mogących wyniknąć z umowy,
• W celu wykonania zobowiązań podatkowych,
• W celach marketingowych.


Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania umowy – nie będziemy mogli wysłać Ci towaru, jeżeli nie podasz nam adresu. Administrator jest uprawniony również do udostępnienia Twoich danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. na żądanie organów ścigania, na żądanie organów podatkowych).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

• Twoja zgoda – jeżeli zdecydujesz o jej wyrażeniu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• Umowa sprzedaży, którą z nami zawrzesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• Obowiązki prawne, np. związane z rozliczeniami podatkowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na tym, że dane przetwarzamy w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony, a także egzekwowania roszczeń. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a zatem do czasu:
• Ustania obowiązków prawnych, które zobowiązują nas do przetwarzania danych osobowych (np. przechowywanie faktur) lub
• Przedawnienia okresu ustalenia, dochodzenia lub obrony, jak również egzekwowania roszczeń związanych z zawartą umową lub
• Wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub
• Zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora
– w zależności od tego, co w danym przypadku ma zastosowanie i co nastąpi najpóźniej. Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych stosujemy środki zarówno organizacyjne, jak i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym również stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


W każdej chwili masz prawo do:


1. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO)
2. Usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO)
3. Modyfikacji Twoich danych osobowych (art. 16 RODO)
4. Ograniczenia Twoich przetwarzania danych (art. 18 RODO)
5. Dostępu do Twoich danych osobowych, uzyskania ich kopii (art. 15 RODO)
6. Żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO)


W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli Twój sprzeciw będzie zasadny, a nie będziemy mieli innych podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych, zostaną one usunięte w takim zakresie, w jakim wniosłeś sprzeciw (art. 21 RODO).
Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych w celu wykonania powyżej wskazanych uprawnień, możesz to zrobić mailowo pod adresem kontakt@autoczescijulia.pl, telefonicznie pod numerem 513 518 563. A także korespondencyjnie pod adresem: PHU JULIA Tomczyk Zbigniew, ul. Przejazdowa 4, 67-300 Szprotawa.

Większość witryn internetowych – w tym i my, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to małe pliki, które zapisują się w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, tabletu, itp.) i umożliwiają Ci m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny. Pliki te nie powodują żadnych zmian w ustawieniach Twoich urządzeń. W każdej chwili możesz usunąć nagromadzone pliki cookies, jak również blokować wykorzystanie ich w przyszłości.

Nasza witryna korzysta z plików cookies w celu zapamiętania informacji o Twojej sesji, w celach marketingowych oraz w celu udostępnienia Ci funkcji naszej witryny. Możesz zarządzać plikami cookies, wyłączyć ich obsługę – korzystając z pomocy Twojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii. W związku z prowadzeniem naszego sklepu internetowego korzystamy z pomocy podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane podane przez Ciebie dane osobowe (tylko i wyłącznie w celach wskazanych powyżej w niniejszej polityce). Lista odbiorców danych:

• Pracownicy sklepu,
• Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych,
• Dostawcy skrzynki poczty elektronicznej,
• Biuro rachunkowe,
• Portale społecznościowe,
• Podmiot zapewniający wsparcie techniczne,
• Hostingodawca,
• Kurierzy oraz przedsiebiorstwa kurierskie,
• Warsztaty mechaników samochodowych,
• Kancelaria adwokacka.